Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednia nawierzchnia boiska

Sport to zdrowie. Powiedzenie to zna chyba każdy. Obecnie jest prowadzonych wiele inwestycji, które mają zachęcić społeczeństwo do uprawiania sportu. Szczególnie popularną dyscypliną jest piłka nożna i to właśnie w tym zakresie państwo prowadzi spore inwestycje, które wymagają odpowiednich nakładów. Co roku powstają nowe boiska do gry w piłkę nożną. Oprócz samego faktu powstania takiego obiektu należy również zapewnić odpowiednie warunki sportowcom, którzy będą je użytkować.

Boisko należy utrzymać w odpowiedniej kondycji

bezpieczne nawierzchnie na boiskoGłównym aspektem jest tutaj bezpieczeństwo. Kwestią newralgiczną jest powierzchnia boiska, od której zależy bardzo dużo jeśli chodzi o potencjalne kontuzje czy ogólną frajdę z kopania piłki. W tym celu należy stosować bezpieczne nawierzchnie na boisko, które minimalizują ryzyko odniesienia kontuzji, dobrze amortyzują upadki oraz odpowiednio odprowadzają wodę. Powierzchnia taka powinna być również utrzymana w dobrej kondycji poprzez serwisy konserwacyjne. Podczas takich serwisów należy sprawdzić stan płyty boiska, uzupełnić wszelkie powstałe rozszczelnienia oraz wysypać dodatkową warstwę kulek gumowych, które zapewniają odpowiednią eksploatację płyty. Oprócz tego należy prowadzić okresowe oceny stanu technicznego. W tym celu zarządca obiektu powinien co jakiś czas skontrolować wizualnie stan płyty boiska w celu wykrycia nieprawidłowości. Do kontroli stanu boiska są również zobligowani sportowcy, którzy wynajmują obiekt.

Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłaszać do zarządcy. Wszystkie te czynności pozwalają na przedłużenie żywotności boiska oraz utrzymania go w odpowiednim stanie technicznym. To z kolei wpływa na zminimalizowanie ryzyka kontuzji wśród graczy. Jak widać odpowiednia nawierzchnia boiska ma bardzo duże znaczenie, dlatego właśnie należy utrzymywać ją w odpowiednim stanie technicznym.